Close

Interim

in•te•rim -s 1 het; o tussentijdse betrekking, vervanging 2 de; m,v tijdelijke plaatsvervanger;


Als een organisatie tijdelijk geen mogelijkheid heeft om de juiste persoon op de juiste plaats in te zetten, kan interim management een oplossing zijn. Daarin kan ik voor u de volgende rollen vervullen:


Programmamanager

De primaire rol van een programmamanager is het coördineren en leiden van strategische en/of omvangrijke verandering die door middel van verschillende projecten wordt gerealiseerd. De programmamanager legt en onderhoudt daarbij de verbinding tussen het hoger management en de projecten. Stakeholder management en een heldere vertaling van visie naar de realisatie vanverandering zijn hierbij de kerntaken.


Projectmanager

Een projectmanager realiseert met oog voor de omgeving het doel van het project. Dat betekent: zorg dragen dat doelen en uitgangspunten helder zijn, zorgen voor een goed en gedragen plan en zorgen dat de doelstelling en aanpak door alle stakeholders gedragen worden. En uiteraard de schouders eronder voor het gewenste resultaat.


Lijnmanager

Een interim lijnmanager kan nodig zijn om tijdelijk een managementpositie te vervullen die intern niet (direct) is in te vullen. Dan is de opdracht aan de interim manager om te consolideren. Ook kan een interim manager worden aangetrokken om verandering te realiseren waar een organisatie, om verschillende redenen, op eigen kracht niet toe in staat is. Veranderen en consolideren zijn overigens niet zonder meer elkaars tegengestelden. Essentieel is met welke focus en doelstelling een interim manager wordt aangetrokken.