Close

27 februari 2015

IMpact

IMpact is een bedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. IMpact is gevestigd in Kampen en Dronten. Kijk op www.impact.nl voor meer informatie.

Projectmanager Migratie Compas 5.0

Compas is een cliëntvolg- en HR systeem dat in de meeste SW-bedrijven in Nederland wordt gebruikt. Begin 2014 is versie 5.0 van dit systeem beschikbaar gekomen met als belangrijkste verandering, de nieuwe database (van Foxpro naar SQL Server). IMpact heeft EM-Interim gevraagd om het migratieproject naar de nieuwe versie van Compas te leiden. Vanaf april 2014 tot eind juni 2014 is gewerkt aan het project door IMpact, Emergo Systems, FlevoICT en EM-Interim. Het resultaat is een soepele migratie naar de nieuwe versie zonder grote problemen en met een goed geïnformeerde gebruikers- organisatie.

Projectmanager implementatie Exact

IMpact werkte enkele jaren met Axapta als ERP systeem. Omdat dit als te omvangrijk, complex en kostbaar werd beschouwd voor de bedrijfsvoering anno 2013, was er de wens om over te stappen op een eenvoudiger en goedkoper systeem. De keuze is toen gemaakt voor Exact. Die keuze heeft IMpact samen met twee andere SW-bedrijven gemaakt: NoordWestGroep en Reestmond.

EM-Interim heeft het projectmanagement gerealiseerd voor de implementatie van Exact binnen de drie genoemde organisaties. Het project is succesvol afgesloten op 30-1-2014 met drie zeer tevreden klanten. Het resultaat (Exact en alle gevraagde koppelingen effectief gebruikt door de organisaties) is geleverd binnen de planning van tijd en geld.