Close

2 februari 2014

Project invoering Exact succesvol afgerond

Het project voor de implementatie van Exact bij NoordwestGroep, IMpact, en Reestmond is succesvol afgesloten. Op 30-1-2014 vond de laatste stuurgroepbijeenkomst plaats waarin geconstateerd kon worden dat alle geplande producten opgeleverd zijn binnen de planning voor tijd en geld. Drie zeer tevreden klanten hebben Exact en de koppelingen die gelegd zijn in het kader van dit project, in gebruik genomen. Er is grote tevredenheid over het verloop van het project en het opgeleverde resultaat.