Close

27 februari 2015

Informatiemanagement

In diverse organisaties heb ik de rol van Informatiemanager vervuld. De belangrijkste verantwoordelijkheden omvatten:

  • Business en informatie alignment en ICT beleidsvorming. Het adviseren van directie en hoger management op dit gebied en het samenstellen van het Business Informatie Plan.
  • Project portfoliomanagement: vastlegging en bewaking van de samenhang van de veranderprojecten van de organisatie en het faciliteren van de directie in de sturing op het totale veranderbudget.
  • Initiëren en sturen van veranderprojecten als uitvloeisel uit de informatieplanning op het niveau van de portfolio.
  • Bewaken en verbeteren van de consistentie van de totale informatievoorziening van de organisatie.
  • Adviseren van de organisatie over in- en externe ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsinformatievoorziening.