Close

Nieuws

Nieuwe opdracht voor EM-Interim bij SKK Kozijnwacht

SKK Kozijnwacht heeft EM-Interim benaderd om te helpen bij een nieuwe aanpak van het project voor de implementatie van een nieuw ERP systeem. Dat project verloopt niet zoals gewenst. Er is een nieuwe structuur en aanpak nodig en EM-Interim adviseert hierover en stuurt het project op basis van dit advies. SKK Kozijnwacht repareert en onderhoudt kunststof, […]

Read More

Nieuwe opdracht voor EM-Interim bij Empatec

EM-Interim is door Empatec gevraagd om te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe informatiestrategie. Vanuit de buitenwereld worden de nodige eisen gesteld aan Empatec en ook intern is er de wens om een stap te maken in de ondersteuning van de processen met goed passende informatievoorziening. EM-Interim ondersteunt daarbij in de rol van Programma- […]

Read More

Nieuwe opdracht voor EM-Interim bij Xcellent ICT Groep

Xcellent ICT groep heeft EM-Interim gevraagd om te helpen bij het opzetten van een nieuwe vestiging. Xcellent wil met deze vestiging, die in Zwolle wordt ingericht, Noord en Noordoost Nederland ondersteunen. Xcellent ICT Groep heeft al enkele klanten in deze regio en het is de bedoeling om dit aantal verder te laten groeien. Xcellent ICT […]

Read More

Invoering Compas 5 bij Impact soepel verlopen

Bij IMpact is vanaf april 2014 gewerkt aan de migratie van Compas 4.2 naar Compas 5. Compas is het client-volg en HRM systeem van IMpact. Dit systeem wordt in een groot deel van de Nederlandse SW-bedrijven toegepast. Versie 5 van Compas heeft een totaal nieuwe technische basis (SQL server) en enige nieuwe functionaliteit. Omdat Compas […]

Read More

Project invoering Exact succesvol afgerond

Het project voor de implementatie van Exact bij NoordwestGroep, IMpact, en Reestmond is succesvol afgesloten. Op 30-1-2014 vond de laatste stuurgroepbijeenkomst plaats waarin geconstateerd kon worden dat alle geplande producten opgeleverd zijn binnen de planning voor tijd en geld. Drie zeer tevreden klanten hebben Exact en de koppelingen die gelegd zijn in het kader van […]

Read More

Nieuwe opdracht voor EM-Interim

De SW-bedrijven NoordWestgroep, IMpact en Reestmond zijn het project gestart voor de implementatie van Exact voor financiële, logistieke en andere bedrijfsprocessen. EM-Interim realiseert het projectmanagement voor dit project. Arrix levert de software en de inhoudelijke consultancy. Net als Alescon zijn NoordWestGroep, Impact en Reestmond bedrijven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ook wel SW-bedrijven […]

Read More

Weer twee artikelen EM-Interim op Podium MT.nl

Het vijfde en zesde artikel van EM-Interim zijn verschenen op het MT.nl Podium. Het vijfde artikel gaat over het samenstellen van een succesvol projectteam. Het zesde artikel behandeld communicatie als succesfactor voor projecten. Kijk onder ‘Podium’ op de site van MT of volg deze link.

Read More